Liikmeskond

Eesti Biokeemia Seltsi liikmeks võib olla iga Eestis elav, töötav või Eestiga sidemeid omav biokeemiast huvitatud füüsiline isik, kui ta tunnistab ja täidab Seltsi põhikirja ning tasub regulaarselt liikmemaksu. 2019. aastal on setsil 91 liiget, kellest täisliikmeid 70 ja noorliikmeid 21.

Seltsi tegevliige omab kõrgharidust biokeemias või sellega seotud alal.

Seltsi üliõpilasliikme õppekavas peab olema biokeemia või sellega seotud õppeaineid.

Seltsi toetajaliikmeteks võivad olla isikud, kes soovivad kaasa aidat Seltsi põhikirjaliste eesmärkide saavutamisele.

Liikmeks astumiseks tuleb esitada Seltsi presidendile kirjalik vabas vormis avaldus koos CVga. Seltsi liikmeks arvatakse presidendi otsusega.
                 
Seltsi tegevliikmete ja toetajaliimete aastamaksu suurus on 10 eurot, üliõpilasliikmetel 5 eurot. Liikmemaksu tasumine toimub Eesti Biokeemia Seltsi arveldusarvele EE811010220014392011 SEBs. Selle aasta liikmemaksu tasumise tähtaeg on 31. detsember. 

 

 Eesti Biokeemia Seltsi liikmed

Anni Allikalt
Tiina Alamäe
Anna Balikova
Michal Cagalinek
Priit Eek
Erki Enkvist
Ilja Gaidutšik
Julia Gavrilova
Joachim Gerhold
Uku  Haljasorg
Eneken Helk
Anna-Liisa Ikart
Heili Ilves
Olga Jasnovidova
Jaak Järv
Ivar Järving
Mari  Järve
Jüri Jarvet
Ekaterina Kabin 
Ceslava Kairane
Sergo  Kasvandik
Merike Kelve
Katrin  Kestav
Tiina Kirsipuu
Rait Kivi
Riin Kont
Indrek Koppel
Marie Kriisa
Kaia Kukk
Siim Kukk
Kaido Kurrikoff
Aleksei Kuznetsov
Karl Rene Kõlvart
Tuuli Käämbre
Tõnis Laasfeld
Petri-Jaan Lahtvee
Katrina Laks
Ülo Langel
Darya  Lavõgina
Kadri  Ligi
Ingrid  Liiv
Silva Lilleorg
Reet Link
Annemari Linno
Tiit Lukk
Helike Lõhelaid
Riina Mahlapuu
Kristel Metsla
Karin Ernits
Olga Mazina
Raiko-Hiio  Mikelsaar
Janely Pae
Peep Palumaa
Siim Pauklin
Alla Piirsoo
Margus Pooga
Martin Pook
Marju Puurand
Ly Pärnaste
Hedi Rahnel
Jaanus Remme
Ago Rinken
Pille Säälik
Mari Samel
Nigulas Samel
Ott Scheler
Juhan Sedman
Igor Ševtšuk
Ene Siigur
Jüri Siigur
Ursel Soomets
Marina Šunina
Andres Talvari
Tiina Tamm
Tarvi Teder
Kersti  Tepp
Ann Tiiman
Vello Tõugu
Vladimir Tšekulajev
Asko Uri
Jürgen  Vahter
Karin Valmsen
Signe Värv
Agne  Velthut-Meikas
Kaido Viht
Säde Viirlaid
Kersti Zilmer
Mihkel Zilmer
Kairit Zovo
Eva Zusinaite
Ljudmila Õunpuu