Liikmeskond

Eesti Biokeemia Seltsi liikmeks võib olla iga Eestis elav, töötav või Eestiga sidemeid omav biokeemiast huvitatud füüsiline isik, kui ta tunnistab ja täidab Seltsi põhikirja ning tasub regulaarselt liikmemaksu.

Seltsi tegevliige omab kõrgharidust biokeemias või sellega seotud alal.

Seltsi üliõpilasliikme õppekavas peab olema biokeemia või sellega seotud õppeaineid.

Seltsi toetajaliikmeteks võivad olla isikud, kes soovivad kaasa aidat Seltsi põhikirjaliste eesmärkide saavutamisele.

Liikmeks astumiseks tuleb esitada Seltsi presidendile kirjalik vabas vormis avaldus koos CVga. Seltsi liikmeks arvatakse presidendi otsusega.
                 
Seltsi tegevliikmete ja toetajaliimete aastamaksu suurus 2016. aastal on 10 eurot, üliõpilasliikmetel 5 eurot. Liikmemaksu tasumine toimub Eesti Biokeemia Seltsi arveldusarvele EE811010220014392011 SEBs. Selle aasta liikmemaksu tasumise tähtaeg on 31. detsember. 

 Eesti Biokeemia Seltsi liikmed 2017

Anni Allikalt
Aare Abroi
Tamara Aid-Pavlidis
Tiina Alamäe
Tiia  Anmann
Anna Balikova
Michal Cagalinek
Priit Eek
Ilona Faustova
Ilja Gaidutšik
Julia Gavrilova
Joachim Gerhold
Margot Hein
Eneken Helk
Anna-Liisa Ikart
Heili Ilves
Jaak Järv
Mari  Järve
Jüri Jarvet
Ivar Järving
Reet Järving
Tuuli Käämbre
Ceslava Kairane
Sergo  Kasvandik
Olav Keerberg
Merike Kelve
Katrin  Kestav
Kalle Kipper
Rait Kivi
Aleksander Klepinin
Riin Kont
Indrek Koppel
Aljona Kotšubei
Marie Kriisa
Kaia Kukk
Siim Kukk
Aleksei Kuznetsov
Karl Rene Kõlvart
Katrina Laks
Ülo Langel
Kent Langel
Darya  Lavõgina
Taavi  Lehto
Martin Lepiku
Kadri  Ligi
Ingrid  Liiv
Triin  Lillsaar
Reet Link
Annemari Linno
Helike Lõhelaid
Annely Lorents
Aleksei  Lulla
Valeria Lulla
Riina Mahlapuu
Karin Mardo
Olga Mazina
Raiko-Hiio  Mikelsaar
Andra Noormägi
Ingrid Oit
Kärt Padari
Janely Pae
Peep Palumaa
Siim Pauklin
Alla Piirsoo
Margus Pooga
Rando Porosk
Marju Puurand
Helin Räägel
Gerda-Johanna Raidaru
Reet Reinart
Jaanus Remme
Ago Rinken
Pille Säälik
Indrek  Saar
Mari Samel
Nigulas Samel
Ott Scheler
Juhan Sedman
Igor Ševtšuk
Ene Siigur
Jüri Siigur
Hedi Sinijärv
Ursel Soomets
Marina Suhorutšenko
Marina Šunina
Andres Talvari
Tiina Tamm
Riin Tamm
Tarvi Teder
Kersti  Tepp
Ann Tiiman
Natalja Timohhina
Vello Tõugu
Vladimir Tšekulajev
Asko Uri
Julia  Ustinova
Jürgen  Vahter
Karin Valmsen
Minna Varikmaa
Margus Varjak
Signe Värv
Kadi-Liis Veiman
Agne  Velthut-Meikas
Kaido Viht
Janeli Viil
Säde Viirlaid
Anastassia Voronova
Kersti Zilmer
Mihkel Zilmer
Kairit Zovo
Eva Zusinaite
Ljudmila Õunpuu