Kuulutame välja Eesti Biokeemia Seltsi tänavuse üliõpilaste teadustööde konkursi

Konkursil saavad oma 2022-2023 aastal trükis ilmunud teadustöödega (artiklid või konverentside teesid-ettekanded) osaleda Seltsi liikmeskonda kuuluvad üliõpilased, kes õpivad magistri- või bakalaureuseõppes või on selle lõpetanud aastal 2022.
Konkursil osalemiseks palun publikatsioon koos vajalike lisamaterjalidega saata meiliaadressile mazinaolga[at]gmail.com
Töö saatja saab teate töö konkursile vastuvõtmise kohta.
Käesolev informatsioon on nooremate teadlastega lahkelt jagamiseks.

Tööd palun esitada e-maili teel 1. maiks. Konkursi tingimused leiate Seltsi kodulehelt Staatuse ja Põhikirja alt.

Esimese Preemia suurus on 500 eurot ja lisaks võib juhatus välja anda 100 euro suurused preemiad.
Preemia ja tunnustuse pälvinud üliõpilane on oodatud oma tööd esitlema Eesti Biokeemia Seltsi kevadkoolis.


FEBS kongress 2023 toimus Toursi linnas, Prantsusmaal.


Seltsi Üliõpilaste teadustöö konkurssile kahjuks töid ei esitatud, loodame selle arvelt suurt osavõttu uuel aastal.

Eesti Biokeemia Selts koostöös Läti ja Leedu biokeemiaseltsidega korraldas Baltimaade biokeemikuid ühendava ühiskonverentsi FEBS3+, mis toimus 15.-17. juunini Tallinna Ülikooli konverentsikeskuses.

Osalejaid oli üle 200, sh 50 suulist teadusettekannet ning veidi alla 80 postriettekande. Lisaks teadusettekannetele Balti riikide ja Soome-Rootsi teadlastelt oli kõige kaugem esineja Ameerika Ühendriikidest. Konverentsi teemade valik oli lai, kus erinevad sessioonid keskendusid bioinseneeriale, ravimi sihtmärk-ligand interaktsioonidele, biomassi väärindamisele, struktuuribioloogiale, Alzheimeri tõvele ning paljule muule. Lisaks sponsorlusele Euroopa Biokeemia Seltside Föderatsiooni (FEBS) poolt toetas üritust rahaliselt ka Tallinna Tehnikaülikooli rektoraat, Eesti Teaduste Akadeemia ning kümme Eesti ettevõtet, kellest enamus osales ka konverentsil väljapanekuga expo-alal.


FEBS kongress 2022 toimus Lissabonis, Portugalis, millele järgneval FEBS-i nõukogu istungil osales EBS-i president Dr. Tiit Lukk.


Seltsi Üliõpilaste teadustöö peapreemia võitjaks oli Gertrud Sildnik (TalTech) autorluse eest teadusartiklis, mis ilmus ajakirjas Journal of Alzheimer’s Disease (“α-Lipoic Acid Has the Potential to Normalize Copper Metabolism, Which Is Dysregulated in Alzheimer’s Disease“).

Eesti Biokeemia Seltsi tänavuse üliõpilaste teadustööde konkursi võitjad on selgunud

Peapreemia pälvis Tallinna Tehnikaülikooli geenitehnoloogia õppekava esimese aasta magistrant Karina Barsunova oma panuse eest järgmise kahe teaduspublikatsiooni valmimisse:

1) Barsunova, K., Vendelin, M., & Birkedal, R. (2020). Marker enzyme activities in hindleg from creatine-deficient AGAT and GAMT KO mice–differences between models, muscles, and sexes. Scientific reports, 10(1), 1-9.

2) Vendelin, M., Laasmaa, M., Kalda, M., Branovets, J., Karro, N., Barsunova, K., & Birkedal, R. (2020). IOCBIO Kinetics: An open-source software solution for analysis of data traces. PLOS Computational Biology, 16(12), e1008475.

Auhinnaga tunnustati ka Tartu Ülikooli Bioengineering õppekava esimese aasta magistranti Aleksandr Illarionovit tema panuse eest järgmise teaduspublikatsiooni valmimisse:

Illarionov, A., Lahtvee, P. J., & Kumar, R. (2021). Characterization of potassium and sodium salt stress in yeasts. Applied and Environmental Microbiology.

Palju õnne mõlemale tunnustust pälvinud noorele teadlasele!

Töid hindas viieliikmeline zürii ebs juhatuse koosseisus.

Eesti Biokeemia Seltsi tänavuse üliõpilaste teadustööde konkursi võitjad on selgunud

2020. aasta konkursile esitati neli tööd. Peapreemiaga otsustati sel aastal tunnustada lausa kahte tööd.

Palju õnne mõlemale tunnustust pälvinud noorele teadlasele!

Anna Zadorožnaja (TTÜ) oli kaasautoriks ajakirjas Scientific Reports ilmunud publikatsioonis: Copper(II)-binding equilibria in human blood.

Leenu Reinsalu (KBFI) oli kaasautoriks ajakirjas Cancers ilmunud publikatsioonis: Mitochondrial Respiration in KRAS and BRAF Mutated Colorectal Tumors and Polyps

Eesti Biokeemia Seltsi 60. juubeli konverents

22. novembril 2019 tähistas Eesti Biokeemia Selts oma 60. aastapäeva, korraldades Eesti Teaduste Akadeemias ühepäevase rahvusvahelise teaduskonverentsi. Konverentsi avas seltsi varasem president, akadeemik prof Jaak Järv. Ettekannetega esinesid mitmed akadeemikud, professorid ja karjääri alustavad teadlased Eestist, Soomest, Suurbritanniast, Venemaalt ja mujalt. Õnnitlussõnumid esitasid Euroopa Biokeemiliste Seltside Föderatsiooni esindaja prof Jerka Dumic ja meie naaberseltside esindajad: prof Hannu Koistinen (Soome), prof Kaspars Tars (Läti), prof Daumantas Matulis (Läti) ) ja akadeemik prof Aleksander Gabibov (Venemaa).

Soovime südamest tänada kõiki liikmeid ja külalisi, kes võtsid osa Eesti Biokeemiliste Seltsi kuuekümnendast aastapäeva konverentsist. Ürituse fotod leiate siit.
Kutsume teid kõiki üles aktiivsemalt kaasa lööma seltsi tegevuses ja selle üheks võimaluseks on jälgida meid meie uuel sotsiaalmeedia kontol. Eelseisvate sündmuste kuulutused postitatakse nüüdsest mõlemal lehel.

9-10. mail 2019 toimus maalilise Võrtsjärve kaldal Eesti Biokeemia Seltsi traditsiooniline kevadseminar.

Kahe päeva jooksul saime nautida 16 väga erinevat ettekannet, kus üksteisele esinesid nii tudengid kui professorid, teadurid kui doktorandid.
Esimese päeva õhtul oli kavas Eesti Biokeemia Seltsi üldkoosolek, kus valiti uus juhatus koosseisus Katrina Laks, Helike Lõhelaid, Olga Mazina, Tiit Lukk ja Ago Rinken. Juhatuse koosolekul valiti Seltsi uueks presidendiks Dr. Tiit Lukk.

2020 aastal toimub kevadseminar 7.-8.mail.

 • 10-11. mail 2018 toimus Paunkülas Eesti Biokeemia Seltsi traditsiooniline kevadseminar.
  Sel korral oli teemaks “Mürk ja ravim”.
  Pärast seminari esimese päeva lõppu toimus ka Seltsi üldkoosolek. Valiti uus juhatus.
 • aasta üliõpilaste teadustööde konkursi esimese preemia pälvis TÜ magistrant Tõnis Laasfeld.
  Artikkel “Image-based cell-size estimation for baculovirus quantification” ilmus ajakirjas BioTechniques. Palju õnne!
 • 31 oktoobril toimus Tartu Ülikooli Omicumis (Tartu, Riia 23b) Eesti Teaduste Akadeemiaga assotsieerunud seltside päev.
 • 31 augustil toimus TÜ Chemicumis (Ravila 14a – 1021) eestikeelse oskussõnavara arendamise teemaline semiar, mida vedas Tallinna Ülikooli teaduskeelekeskuse juhataja Peep Nemvalts. Arutlusele tuli ka biokeemikute ühistööna valminud ja pidevalt täiendatav biokeemiasõnastik.
 • 11-12. mail toimus Järvamaal  Vana-Veski Puhkekeskuses traditsioonilineBiokeemia Seltsi Kevadkool, sedapuhku oli teemaks “Aeg biokeemias”. Selle aasta teema andis kõigile vaba võimaluse, kuidas antud teemat interpreteerida. Seetõttu olid esitatud ettekanded väga laia varieeruvusega alates Eesti Biokeemia Seltsi Kevadkooli arengust ajas, biokeemiliste reaktsioonide ajateljest kuni põnevate biokeemiliste mehhanismide arutluseni välja.

Kokku kuulati kahel päeval 18 ettekannet:
Marju Puurand “Muutused mitokondrite funktsioonis ja energia transpordi teede tõhususes kardiomüotsüütide vananemisel”
Erki Enkvist “Keskmise suurusega bioaktiivsete ainete iseärasused”
Anton Terasmaa “Wfs1 mutantse roti fenotüüp”
Karl Rene Kõlvart “Wfs1 is expressed in dopaminoceptive regions of the amniote brain and modulates levels of D1-like receptors”
(õpilaste teadustööde konkursi esipreemia ettekanne)
Maris-Johanna Tahk “Kas on aeg surra?”
Juhan Sedman “Vana aja asjad biokeemias”
Vello Tõugu “Aja pöördumisest ja energia jäävusest”
Tiit Lukk “Aeg tööstuslikus biokeemias”
Aare Abroi “Ülevaade (bio)keemiliste protsesside ajakavast”
Priit Eek “Kuidas käib kokku 11R-lipoksügenaasi dimeer?”
Tarvi Teder “Rasvhappe hüdroperoksiide metaboliseerivad katalaasi- sarnased heemvalgud”
Mihkel Ilisson “Fluorestsentsligandide süntees dopamiini retseptoritele”
Anni Allikalt “Fluorestsentsligandide rakendus dopamiini retseptoritele”
Reet Link “Resideerumisaeg”
Ago Rinken “Aeg ja ligandide sidumine”
Merlin Friedemann “Amüloid-β peptiidi modifitseerimine dietüülpürokarbonaadiga” Karin Valmsen “Alguses olid raud ja väävel”
Peep Palumaa “Inimene, aeg ja Alzheimer”

Õhtul jätkus arutelu vabas vormis diskussioonidena, mis lõppesid hilistel öötundidel. Kevadkooli osalised said ennast sellele aastal proovile panna ka orienteerumismängus ja kanuusõidus.

  • Selle aasta õpilaste teadustööde konkursi võitja on selgunud!

  Eesti Biokeemia Seltsi rahalised teadusauhinnad üliõpilastele on sisse seatud eesmärgiga tunnustada biokeemias ja sellega seotud erialadel teadustöös väljapaistvaid tulemusi saavutanud Seltsi noorliikmeid. Teadusauhindade võistlusele võivad üliõpilased esitada eelneval või jooksval aastal avaldatud või avaldamiseks vastu võetud teaduslikke publikatsioone, mille üheks autoriks nad on. Auhinna võitja esineb Seltsi aastakoosolekul või kevadkooli teadusliku ettekandega.

  1. aasta teadusauhinna suuruses 300 eurot võitis Tartu Ülikooli bioorgaanilise keemia õppetooli 3. aasta üliõpilaneKarl Rene Kõlvart, kes oli kaasautoriks PLOS one ajakirjas ilmunud uurimuses: Wfs1 is expressed in dopaminoceptive regions of the amniote brain and modulates levels of D1-like receptors.

 • 13.10.2016 toimus Tallinna Tehnikaülikooli Loodusteaduste hoone (Akadeemia tee 15) auditooriumis 109 Eesti Biokeemia Seltsi lühiseminar ja kõrgkooliõpiku “Biokeemia. Lühikursus” esitlus.

Teadusseminaril raames esinesid Dr. Ann Tiiman Karolinska Instituudist ja Dr. Kadri Ligi Tartu Ülikoolist.

Ürituse käigus oli võimalik soetada kõrgkooliõpikut “Biokeemia. Lühikursus” soodushinnaga 60 eur. Edaspidi saab õpikut osta raamatupoodidest või TTÜ kirjastusest.

Täname kõiki õpiku tõlkimise, toimetamise ja trükkimisega seotud panustajaid.

 • Põnev koolitus õpetavatele teadlastele:
  Osavõtumaksust prii, registreerimise tähtaeg 31. oktoober!

The aim of the workshop is to give insight about improving the learning process and focusing on necessary skills for career in molecular life sciences. The workshop will consist of interactive lectures, small-group discussions and panel discussions. The expected participants are academicians, young scientists and PhD students in molecular life sciences.
Programm: http://biochemicalsociety.lv/Kursa_programma.htm

 • Türgi Biokeemia Selts ja konverentsi korraldajad teatavad suure kurbusega, et FEBS kongress Kuşadasıs (3-8 september 2016) jääb Türgi keerulise poliitilise olukorra tõttu sel aastal ära.

2017. aasta FEBS kongress toimub Iisraelis, Jeruusalemmas, 10-14 septembril.

 • Tublidel magistrantidel on võimalus mõelda põnevale teadustee jätkule ka kodust eemal. Meieni on jõudnud info Dortmundi Ülikooli ja Max-Planki instituudi ühisest doktoriõppe programmist. Kandideerimine augusti lõpuni!
  https://www.imprs-cmb.mpg.de/
 • Juba sel nädalal on Tartus toimumas menukas rahvusvaheline konverents Geenifoorum.
 • Kas suurtes kogustes plastjäätmete tekkimine on tuttav mure ka Sinu laboris? Selle aasta Negavatti konkursi võitjaks on Rohelabor (Tartu Ülikool), kelle töö aitab materjale nutikalt taaskasutada! Karbiketrajad Kuldar Kõiv ja Tarmo Mölder töötlevad laborites kasutatavad pipetiotsikute karbid ümber 3D-printerite niidiks.

Vaata tutvustavat videot, loe Tartu Postimehest või vaata lisa Novaatorist.

 • Euroopa Biokeemia Ühenduse 2016 aasta kongress toimub Türgis. Teeside esitamise tähtaeg läheneb (3. juuni)!

https://www.febs2016.org/program

 • Eesti Biokeemia Seltsi 2016. aasta Kevadkool toimus 13-14. mail Kuke talus Tuhalas, võimsale energiasambale vägagi lähedal.

Lisaks rohketele ettekannetele ja viljakatele aruteludele toimus ka Seltsi üldkoosolek. Valiti uus juhatus.
Taaskord olid jalgpallis vastamisi kraadiõppurid ja kraadiomanikud. Võit libises ka sel korral noortekoondise käest 1:3.

 • Eesti Biokeemia Seltsi 2015. aasta Kevadkool toimus 8-9. mail Veski puhkekeskuses Otepääl.
  Traditsiooniliselt peeti ettekandeid nii siseruumides kui päikeselises hoovis.

Väljakul katsusid kraadiõppurid ja kraadiomanikud omavahel rammu jalgpallis. Võit läks PhD võistkonnale.
Hiljem võeti mõõtu ka korvpallis, kus võitis sport.

 • 2014 . aasta üliõpilaste teadustööde konkursile laekus neli tööd. Juhatuse otsusel pälvis Esimese Preemia Riin Kont Tartu Ülikoolist ning auhinnad said tallinlased Tarvi Teder ja Aljona Kotšubei. Aljona töö valmis Aarhusi Ülikoolis.
 • Eesti Biokeemia Seltsi 2014. aasta Kevadkool toimus 9-10. mail Kose-Uuemõisas.
 • Eesti Biokeemia Seltsi 2013. aasta Kevadkool toimus 11-12. mail Jänedal koostöös Tartu Ülikooli mesosüsteemide tippkeskusega ning selle teemaks oli „Biofüüsika“.
 • 2013 . aastal möödub 100 aastat ajast, kui Saksa biokeemik Leonard Michalis ja Kanada arst Maud Menten publitseerisid artikli  “Die Kinetik der Invertinwirkung”, Biochem Z49: 333–369. Selle artikli ingliskeelne tõlge on kättesaadav aadressil:
  http://pubs.acs.org/doi/suppl/10.1021/bi201284u
 • Konkursi võitsid ja Cambridge’i Francis Cricki mälestuskonverentsile sõidavad Dr. Mari Järve Eesti Biokeskusest ja Dr. Ann Tiiman TTÜ geenitehnoloogia instituudist.

Eesti Biokeemia Selts koostöös FEBS-iga kuulutab välja konkursi osalemaks

Francis Cricki mälestuskonverentsil (vt. kuulutus)

Cambridge, 25. Aprill 2013.a.

Konkursist võivad osa võtta kõik alla 30 a. vanused molekulaarbioloogia või biokeemia vallas tegutsevad teadlased, doktorandid või magistrandid. Konkursi võitjatele (2) tagatakse konverentsi osavõtupilet, sõidu- ja ööbimiskulud. Soovijatel palume esitada avaldus ja CV koos publikatsioonide loeteluga Eesti Biokeemia Seltsile (vello.tougu@ttu.ee) hiljemalt 04.03.2013. Konkursi tulemustest teavitab Seltsi juhatus 10.03.2013.

Aasta 2012

Eesti Biokeemia Seltsi tegevuse eesmärgiks on uurimistöö ja õppetöö toetamine ja arendamine biokeemias ja sellega seotud teoreetilistel ja rakenduslikel teadusaladel ning üldsuse huvi äratamine nende teadusalade vastu, aga ka Seltsi liikmete erialaste huvide toetamine ja kaitse.

Eesti biokeemikutel on pikaajaline traditsioon korraldada Biokeemia Seltsi liikmetele ja teemast huvitatud külalistele kevadkoole.  Aruandeaastal toimus see üritus 11. – 12. mail Viljandimaal Vanaõue Puhkekeskuses. Kevadkoolide traditsiooni kohaselt esinevad kõik osavõtjad ettekandega kas oma töö tulemustest või siis käsitlema mingit biokeemikuid huvitavat üldist probleemi. Traditsiooni kohaselt korraldavad neid väljasõite vaheldumisi Tallinna ja Tartu biokeemikud, 2012 aasta kevadkool oli pühendatud „Närvikeemiale“ ning toimus koostöös BMBT doktorikooliga. Seekord oli kevadkooli kuraatoriks professor Peep Palumaa TTÜ Geenitehnoloogia instituudist ning tegevkorraldajaks sama instituudi doktorant  Katrina Laks (Kivimäe).  Kevadkoolide pildialbumid on sirvitavad  Biokeemia Seltsi kodulehel.

Seltsi aastakoosolek toimus elektroonses vormis.

Iga-aastasel FEBS Kongressil, mis aruandeaastal toimus Sevillas,  osalesid ettekannetega  3 Seltsi liiget. Kongressi lõpus toimuvast FEBS Nõukogu tööst võttis Eesti esindajana osa FEBSi Süvakursuste Komitee esimees Jaak Järv ja Seltsi president Peep Palumaa.

Eesmärgiga populariseerida teadustegevust üliõpilaste hulgas ja innustada parimaid tudengeid, kes on jõudnud juba enne magistrikraad omandamist ka oma tulemsute publitseerimiseni, annab Eesti Biokeemia Selts alates 2007. aastast välja üliõpilaste  teadusauhindu (konkursi juhend on toodud  Seltsi kodulehel). Tänavusel konkursil läksid kõik auhinnad Tartu ülikooli,  Esimese Auhinna pälvis Margot Hein ning auhinna vääriliseks osutusid Karin Mardo ja Katrin Kalind.

Seltsi terminoloogiakomisjoni töö tulemusena Seltsi kodulehel avaldatud esialgne variant biokeemia-alaste terminite inglise-eesti sõnastikust, on leidnud mõningast täiendust.

 • Aasta 2011

Eesti biokeemikutel on pikaajaline traditsioon korraldada Biokeemia Seltsi liikmetele ja teemast huvitatud külalistele kevadkoole.  2011. aastal toimus see üritus 6. – 7. mail Lääne-Virumaal Pariisi külas. Kevadkoolide traditsiooni kohaselt esinevad kõik osavõtjad ettekandega kas oma töö tulemustest või siis käsitlema mingit biokeemikuid huvitavat üldist probleemi. Traditsiooni kohaselt korraldavad neid väljasõite vaheldumisi Tallinna ja Tartu biokeemikud.  Seekord oli kevadkooli kuraatoriks professor Ago Rinken TÜ Keemia Instituudist. Eriti rõõmustav oli sedapuhku osalejate laienenud geograafia – osalejaid oli Tallinna Ülikoolist ning Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudist. Kevadkoolide pildialbumid on sirvitavad  Biokeemia Seltsi kodulehel .

Seoses nimetamisega FEBSi Süvakursuste Komitee esimeheks teatas Seltsi pikaaegne president akadeemik Jaak Järv oma soovist presidendiamet maha panna. 14. aprillil Tartus toimunud juhatuse koosolekul valiti  Seltsi uueks esimeheks TTÜ genoomika ja proteoomika professor Peep Palumaa.

Biokeemia Selts osales ka XXII Eesti Keemiapäevade korraldamisel, mille raames oli üks sessioon pühendatud biokeemiale.

Seltsi aastakoosolek toimus sedapuhku elektroonses vormis.

Iga-aastasel FEBS Kongressil, mis aruandeaastal toimus Torinos,  osalesid ettekannetega  3 Seltsi liiget. Kongressi lõpus toimuvast FEBS Nõukogu tööst võttis Eesti esindajana osa FEBSi Süvakursuste Komitee esimees Jaak Järv ja Seltsi president Peep Palumaa.

Alates 2007. aastast annab Eesti Biokeemia Selts välja üliõpilaste  teadusauhindu (konkursi juhend on toodud  Seltsi kodulehel). Tänavu anti anda Esimene Auhind TTÜ geenitehnoloogia eriala magistrandile Eneken Helk’ile panuse eest ajakirjas Analytical Chemistry ilmunud artiklisse . Auhind läks tänavu Tallinna Ülikooli magistrandile Anna-Liisa Ikartile. Auhinnasaajad tutvustasid oma tulemusi Seltsi Kevadkoolis.

Seltsi terminoloogiakomisjoni töö tulemusena avaldati detsembris Seltsi kodulehel esialgne variant biokeemia-alaste terminite inglise-eesti sõnastikust, mille täiendamine ja parandamine toimub jooksvalt ka edaspidi.

Oluliseks aruandeaasta sündmuseks oli Biokeemia Seltsi osavõtul korraldatud Nobeli premia laureaadi Edmond H. Fischeri loeng “ The origin of reversible protein phosphorylation as a regulatory mechanism”. Loeng toimus Tartu Ülikooli Chemicumis 8. novembril 2011 ning nobelisti kuulamise unikaalset võimalust kasutasid nii TÜ kui ka TTÜ üliõpilased ja õppejõud, E. H. Fischer sai tuntuks tänu koostöös E. G. Krebsiga tehtud uuringutele valkude fosforüülimise alal. Aastatel 1955–56 avastasid nad, et ensüümide pöörduv fosforüülimine proteiinkinaaside ja fosfataaside koostoimel reguleerib nende valkude aktiivsust ning seetõttu kontrollib mitmesuguseid füsioloogilisi protsesse raku ja organismi tasemel. Nende avastuste eest määrati E. H. Fischerile ja E. G. Krebsile 1992. aasta füsioloogia ja meditsiini valdkonna Nobeli preemia (Tartus peetud loengu videosalvestust saab vaadata internetis siin.

 • 2011/06/25-30

36-s FEBS Kongress toimus 25. – 30. juunil 2011 Torinos (Itaalia) www.febs2011.org

Kongressist võttei osa kuus biokeemikut Eestist.

 • 2011/06/7-16

Seltsi iga-aastane üldkoosolek viidi tänavu läbi elektroonses vormis 7-16. juunil. Kinnitati Seltsi eelmise aasta majandusaruanne ja kehtestati uued liikmemaksu määrad: 7 eurot täisliikmetele ja 2 eurot üliõpilasliikmetele. Seltsi juhatus palub kõigil Seltsi liikmete tasuda liikmemaks joosva aasta jooksul.

 • Üliõpilaste 2011. aasta teadustööde konkursi preemiad jagatud

Seltsi juhatus vaatas läbi üliõpilaste teadustööde konkursile laekunud tööd ning otsustas anda Esimene Auhind TTÜ geenitehnoloogia eriala magistrandile Eneken Helk’ile panuse eest ajakirjas Analytical Chemistry ilmunud artiklisse. Auhind läks tänavu Tallinna Ülikooli magistrandile Anna- Liisa Ikartile.

 • 2011/05/6-7

Biokeemia Seltsi kevadkool 2011

Biokeemia Seltsi kevadkool toimus tänavu tartlase korralduse all traditsioonilises vormis Pariisis (Lääne-Virumaa, EV). Kuulati ettekandeid ja peeti sisukaid teaduslikke diskussioone. Tänavu esinesid kevadkooli raames ka Seltsi üliõpilaste teaduspreemiate laureaadid. Eriti rõõmustav oli sedapuhku osalejatye laienenud geograafia – osalejaid oli Tallinna Ülikoolist ning Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudist.

 • Alates 1. jaanuarist 2011 täidab FEBS Süvakursuste Komitee esimehe kohustusi professor Jaak Järv

Komitee sekretariaadi asukohaks on sellest ajast Eesti Teaduste Akadeemia. Kontakt advanced.courses@febs.org

 • 2010/05/12

Eesti biokeemikute artikkel publitseeriti teaduse tippajakirjas Nature

Eesti Biokeemia Seltsil on rõõm teatada Eesti biokeemikute, professor Peep Palumaa töögrupi tähelepanuväärsest saavutusest – artikli publitseerimisest ajakirjas Nature(Edasi loe siit)

 • Biokeemia Seltsi Kevadkool 2010
 1. ja 8. mail toimus Viljandimaal Kopra talus traditsiooniline Biokeemia Seltsi Kevadkool, sedapuhku Struktuuribioloogia doktorikooli vormis. Esimesel päeval kuulati õppejõudude ettekandeid:

”Alzheimeri amüloidse peptiidi patogeenset struktuuri otsimas”, Vello Tõugu, TTÜ GTI;

” Struktuurse bioinformaatika teatud rakendustest”, Aare Abroi, Eesti Biokeskus;

” Lipoproteiinide metabolismis osalevate valkude struktuur-funktsioon sõltuvusest” , Aivar Lõokene, TTÜ, KI;

”Struktuuribioloogia võimalused TMR kaudu meil ja neil”, Ago Samoson, TTÜ;

”Hajuvad struktuurid G-valk seotud retseptorite uurimisel”, Sergei Kopantšuk, TÜ;

”Vask (I) valkude struktuuribioloogia ja süsteemibioloogia”, Peep Palumaa, TTÜ;

”Struktuurne ja funktsionaalne retseptoroloogia“, Ago Rinken, Tartu Ülikool,

”Rasvhappe dioksügenaaside struktuur-spetsiifilisus vastuseta küsimustest”, Nigulas Samel, TTÜ KI;

”TTR struktuuribioloogias”, Raik-Hiio Mikelsaar, TÜ

”Kristallstruktuuridest   saadavate    teadmiste    rakendamine    proteiinkinaasi    inhibiitorite arendamises”, Erki Enkvist, TÜ.

Õhtul jätkus arutelu vabas vormis diskussioonidena, mis lõppesid hilistel öötundidel ning teisel päeval said sõna kraadiõppurid ise oma projektide ja tulemuste tutvustamiseks. EBSi juhatus tänab Kopra Talu sooja vastuvõtu, Katrina Kivimäed (TTÜ, GTI doktorant) ürituse ladusa korraldamise ja Euroopa Sotsiaalfondi rahalise toetuse eest.

 • 2010/04/09

Eesti Biokeemia Seltsi aastakoosolek

toimus Tartu Ülikooli Chemicumi auditooriumis 1021 (Ravila 14a, Tartu)

Kell 12.00

 • Kuulati Seltsi presidendi Jaak Järve ülevaadet Seltsi tegevusest viimasel 5-l aastal.
 • Kinnitati Seltsi majandustegevuse aruanne. Edaspidi jätkab revidendina Gerda Raidaru.
 • Toimus Eesti Biokeemia Seltsi üliõpilastööde konkursi laureaatide autasustamine
 • Arutati Seltsi edasise tegevuse kava. Informatsiooni terminoloogia alasest tegevusest jagas Indrek Viil, järgnevaid    kevadpäevi tutvustas Peep Palumaa, koostöövõimalustest teiste Seltsidega rääkis Ago Rinken.
 • Seltsi juhatuse uuteks liikmeteks valiti Ago Rinken ja Ursel Soomets, jätkavad Jaak Järv, Peep Palumaa ja Vello Tõugu.  Aastakoosoleku vaheajal toimunud juhatuse koosolekul valiti Seltsi presidendika uuesti Jaak Järv.
 • FEBS Nõukogu koosolekul esindab Seltsi 2010 aatal Peep Palumaa.

Kell 14.15

 • Aastakoosolek jätkus teadusettekandega „Alzheimeri valgu struktuurist“, mille pidas KBFI vanemteadur Jüri Jarvet
 • Kuulati ka EBS üliõpilastööde konkursi laureaatide teadusettekanded

Aastakoosolekust osavõtjatele tutvustati TÜ Chemicumi laboreid.

Eesti Biokeemia Seltsi üliõpilastööde konkurss 2010

Konkursil autasustati järgmisi üliõpilasi:

Ann Karafin, esimene preemia osaluse eest artiklis:  Tõugu, V., A. Karafin, K. Zovo, R.S. Chung, C. Howells, A.K. West, P. Palumaa (2009) Zn(II) and Cu(II)-induced nonfibrillar aggregates of amyloid-b peptide are transformed to amyloid fibrils, both spontaneously and under the influence of metal chelators, Journal of Neurochemistry, 110, 1784-95. PubMed viide.

Maire Kriisa, preemia osaluse eest artiklis: Enkvist, E., M. Kriisa, M. Roben, G. Kadak, G. Raidaru, A. Uri (2009) Effect of the structure of adenosine mimic of bisubstrate-analog inhibitors on their activity towards basophilic protein kinases – Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 19,  6098-6101. PubMed viide.

Indrek Saar, preemia osaluse eest artiklis: Runesson, J., I. Saar, L. Lundström, J. Järv, Ü. Langel (2009) A novel GalR2-specific peptide agonist Neuropeptides, 43, 187-192. PubMed viide.

 • Eesti Biokeemia Seltsi 50. aastapäev

Eesti Biokeemia Selts tähistas oma 50 aastapäeva 13. novembril 2009 Eesti Teaduste Akadeemia majas Tallinnas, kus toimus teadusseminar ja pidulik koosolek. Üritustest võttis osa ca 120 inimest, sealhulgas ka Tallinna saabunud FEBS Täitevkomitee liikmed, kes osalesid siin toimunud komitee sügisesel korralisel koosolekul. Juubeliüritused toimusid inglise keeles.

Juubeliseminari programm

Novel glutathione analogues and their effects in biological systems. Dr Ursel Soomets, Medical Faculty of Tartu University

Cdk1 inhibitor Sic1 as molecular signal processor.  Dr Mart Loog,  Institute of Technology of Tartu University

Metallation of mitochondrial cytochrome c oxidase.  Professor Peep Palumaa, Faculty of Science of Tallinn University of Technology

From snake venoms to diagnostics and drugs. Dr Jüri Siigur, National Institute of Chemical Physics and Biophysics

Fluorescence Anisotropy and Radioligands in Ligand Binding Studies to Melanocortin 4 Receptors. Professor Ago Rinken, Institute of Chemistry of Tartu University

Ribosome repair by protein Exchange. Professor Jaanus Remme, Institute of Molecular and Cell Biology of Tartu University

Piduliku koosoleku programm

Opening  and Introductory Remarks

Professor Jaak Järv, Member of the Estonian Academy of Sciences, President of the Estonian Biochemical Society

EBS as a Constituent Society of the Federation of European Biochemical Societies (FEBS). 

Professor Israel Pecht,  Secretary General of FEBS

Biochemistry and Life Sciences in Estonia Today

Professor Mihkel Zilmer, Biomedicum and Clinicum of University of Tartu

Professor Juhan Sedman, Institute of Molecular and Cell Biology of University of Tartu and Estonian Biocenter

Professor Ago Rinken, Chemicum of University of Tartu

Dr Jüri Siigur, National Institute of Chemical Physics and Biolophysics

Professor Peep Palumaa, Faculty of Science of Tallinn University of Technology

Professor Mart Ustav, Member of the Estonian Academy of Sciences, Institute of Technology of University of Tartu

Act of Association of EBS with the Estonian Academy of Sciences

Professor Richard Villems,  President of the Estonian Academy of Sciences

 

 • Eesti Biokeemia Selts assotsieerus Eesti Teaduste Akadeemiaga

Assotsiatsioonileppele kirjutasid 13. Novembril 2009 alla Eesti Teaduste Akadeemia president akadeemik Richard Villems (fotol paremal) ja seltsi president akadeemik Jaak Järv

 • 2009/07/04-09

Prahas toimus 34. FEBS Kongress, millest võttis osa 6 Eesti Biokeemia Seltsi liiget.  Kongressi lõppul toimus ka järjekordne FEBS Nõukogu koosolek, kus võeti vastu organisatsiooni uus põhikiri. See dokument muudab Föderatsiooni toimimise põhimõtted selgemaks ja arusaadavamaks.

 • 2009/05/08-09

Eesti Biokeemia Seltsi Kevadkool toimus 8. – 9. mail Otepää lähedal Veski spordi- ja puhkelaagris. Osa võtsid TÜ ja TTÜ biokeemia õpingutega ja õpetamisega seotud üliõpilased, õppejõud ja teadurid, kokku 45 inimest. Kevadkoolide traditsiooni kohaselt pidasid kõik osavõtjad ettekande oma töö tulemustest või siis mingil biokeemikuid huvitaval teemal. Kahte tihedat tööpäeva lahutas õhtune grillipidu ning soovijatel on võimalik nautida saunamõnusid. Kevadkooli pildialbumid on sirvitavad Biokeemia Seltsi kodulehel.

Veski puhkelaagris arutati ka Seltsi tegevusega seotud probleeme ning toimus Seltsi juhatuse laiendatud koosolek, kus kinnitati Seltsi tegevuse aruanne ning 2008. aasta majandusaruanne.  Otsustati, et kahjuks jäävad 2009 aastal välja andmata  üliõpilaste teadusauhinnad,  kuna konkursile ei laekunud üliõpilastega kaasautorluses kirjutatud kõrgetasemelisi teadusartikleid.

 • 2008-06-28/07-03

Ateenas toimus 33. FEBS Kongress koos 11. IUBMB Konverentsiga. Eesti biokeemikud esinesid seal 12 stendiettekandega, mille teesid trükiti The FEBS Journal eriväljaandes. Toimus ka FEBS Komitee koosolek, kus alustati organisatsiooni uue põhikirja arutelu.

 • 2008-05-9/10

Nelijärvel toimus Eesti Biokeemia Seltsi kevadkool.

Kevadkoolist võttis osa 40 inimest. Üritus toimus traditsioonilises vormis ja seapuhku kuulati ära 21 ettekannet. Kõige originaalsema presentatsiooni esitasid TÜ üliõpilased Minna Varikmaa ja Kaija Laiduner Laura Hermi juhtimisel, kelle ümberkehastumine oma uurimisobjektideks oli väga nauditav.  Külalisena kõneles Dr. Andres Salumets viljakusprobleemidest ja kunstlikust viljastamisest. Pilte saab vaadata siit. 

 • 2008-04-11

Tartus toimus EBS aastakoosolek

Päevakord

 1. Presidendi avasõnad
 2. Juhatuse aruanne (Vello Tõugu)
 3. Seltsi liikmete sõnavõtud ja arutelu
 4. Revidendi aruanne ja bilansi kinnitamine
 5. Liikmemaksu suuruse määramine
 6. Uue revidendi valimine
 7. FEBSi nõukogu delegaadi valimine
 8. Üliõpilaste teadustööde konkursi tulemused (vt eraldi info)

Kinnitati Seltsi tegevuse aruanne ja revisjoni aruanne, valiti deleggat FEBS Komitee koosolekule  Ateenas ning kuulutati välja üliõpilaste teadustööde konkursi laureaadid.

Koosolekul kuulati kaks teadusettekannet.

 1. TTÜ Geenitehnoloogia instituudi magistrandi Ann Karafini ettekanne “Binding of zinc(II) and copper(II) to the full-length Alzheimer amyloid-beta peptide”.
 2. TÜ Keemia Instituudi doktorandi Vladimir Stepanovi ettekanne „Dopamiini transporteri ligandide toime nende seostumise kineetika vaatepunktist“.
 • 2008-04-11

EBS aastakoosolekul kuulutati välja 2007. aasta Eesti Biokeemia Seltsi üliõpilaste teadustööde konkursi tulemused.

Esimene Auhind  anti TTÜ Geenitehnoloogia instituudi magistrandile Ann Karafinile artikli “Binding of zinc(II) and copper(II) to the full-length Alzheimer amyloid-beta peptide” –  Journal of Neurochemistry (2008) 104(1), 1249-59 eest.

(PubMed-i  link)

Auhind anti Ottawa Ülikooli doktorandile Anastassia Voronovale artikli “Oxidative switches in functioning of mammalian copper chaperone Cox17” – Biochemical Journal, (2007) 408(1), 139-48 eest.

(PubMed-i  link)

 • 2007-07-7/12

Viinis toimus FEBS 32. Kongress, kus Eesti Biokeemia Seltsi liikmed esitasid 9 ettekannet. Ettekannete teesid on avaldatud ajakirjas The FEBS Journal, 274, s1, July 2007.

 • 2007-05-4/5

Biokeemia Seltsi kevadkool toimus 4.-5. mail 2007 Veldemani puhkemajas Viljandimaal, Vaibla külas, Võrtsjärve põhjakaldal (http://www.veldemani.ee). Programm oli traditsiooniline.  Kaks päeva kestnud ürituse käigus kuulati ära 33 ettekannet. Seoses osavõtjate suure hulgaga sedapuhku kõik osalejad sõna ei saanud, kuid seda sisukamad olid esimenema pääsenute ettekanded, mis nagu alati toimusid moodsat esitlustehnikat kasutamata. Intensiivne teaduslik arutelu jätkus ka ametlikule osale järgnenud saunas ja eriti mullivannis. Uuudsust ja põnevust lisas programmi oma esinemisega Farmakoloogia Seltsi liikmete delegatsioon eesotsas Prof. Zharkovskiga. Loodetavasti saab ühisest arutelust alguse nii mõnigi viljaks koostöö. Kevadkoolis tehtud fotosid saab vaadata siit.

 • 2007-04-30

2006 aastal kuulutas Eesti Biokeemia Selts esmakordselt välja üliõpilaste teadustööde konkursi, milles saavad oma publitseeritud artiklitega osaleda bakalaureuse- või magistriastme tudengid.

Konkursi eesmärgiks on stimuleerida bakalaureuse ja magistrietapi tudengite biokeemiaalast teadustööd ja premeerida parimate ilmunud publikatsioonide tudengitest kaasautoreid.

Seltsi ajaloo esimese konkursi tulemused kuulutati välja aastakoosolekul 30. märtsil 2007 Tallinnas.

Esimese Auhinna laureaadiks (koos 3000 kroonise preemiaga) sai TTÜ Geenitehnoloogia Instituudi magistrant Kairit Zovo, kelle kaasautorlusel valminud uurimus epiteelkoe-spetsiifilise metallotioneiin-4 metall-tiolaat klastrite ehitusest ilmus ajakirjas
“Journal of Biological Chemistry”
Link PubMed-i

Auhindade ja preemiatega märgiti ära Darja Lavõgina (TÜ keemiaosakond) töö
Link PubMed-i

ning Anastassia Voronova (TTÜ Geenitehnoloogia Instituut) töö
Link PubMed-i

Konkursi hindamiskomisjon oli meeldivalt üllatunud konkursile esitatud tööde kõrgest kvaliteedist ja ootab ka järgnevatel aastatel konkursist aktiivset osavõttu.