Eesti Biokeemia Selts

Asutatud 2. veebruaril 1959.

Vastu võetud Euroopa Biokeemia Seltside Föderatsiooni (FEBS) liikmeks 4. augustil 1991.

Assotsiatsioonileping Eesti Teaduste Akadeemiaga sõlmiti 13. novembril 2009.

Seltsi ajaloost saab lugeda siit.

Eesti Biokeemia Seltsi liikmeks võib olla iga Eestis elav, töötav või Eestiga sidemeid omav biokeemiast huvitatud füüsiline isik, kui ta tunnistab ja täidab Seltsi põhikirja ning tasub regulaarselt liikmemaksu.

Seltsi tegevliige omab kõrgharidust biokeemias või sellega seotud alal.

Seltsi üliõpilasliikme õppekavas peab olema biokeemia või sellega seotud õppeaineid.

Seltsi toetajaliikmeteks võivad olla isikud, kes soovivad kaasa aidat Seltsi põhikirjaliste eesmärkide saavutamisele.