Raamat „Biokeemia. Lühikursus“ sai alguse 1975. aastal ilmunud Lubert Stryeri õpikust „Biokeemia“. Praeguseks on õpik saanud klassikaks ja sellest on välja antud juba seitse täiendatud trükki. 2009. aastal hakkas Lubert Stryer koos John Tymoczko ja Jeremy Bergiga välja andma aga ka käesolevat „Biokeemia“ lühikursuse õpikut, mis käsitleb kõiki klassikalise biokeemia valdkondi, kuid teeb seda kontsentreeritumalt. See lühendatud versioon muutus samuti kiiresti väga populaarseks ja sellest on inglise keeles välja antud juba ka kolm täiendatud trükki (viimane 2019. aastal).

Milles seisneb siis Lubert Stryeri „Biokeemia“ õpikute eriline elujõulisus ja läbilöögi võime? Eelkõige peitub edu saladus muidugi biokeemias eneses, kui paljusid erialasid ja eluvaldkondi puudutavas teadusvaldkonnas. Biokeemia on üks esimesi erinevate teaduste kokkupuutepunktis tekkinud teadusvaldkondi, mis mõjutab oluliselt nii keemiat, bioloogiat, kuid ka meditsiini ning loob aluse inimeste mõistlikule toitumis- ja tervisekäitumisele. Just sellepärast on biokeemia saanud paljude erialade hariduse põhiosaks ja puudutab meist igaüht ka igapäevaelus. Kõik see peegeldub õpikus, mille materjali mitmekesistavad rikkalikud näited biokeemia seostest bioloogia ja kliinilise meditsiiniga. Teiseks, kuna biokeemia on erakordselt kiiresti arenev teadusvaldkond, siis ei saa hea õpik pakkuda ainult lõplikke teadmisi, vaid peab peegeldama ka teaduse arenemise lugu. Õpiku autorid on moodustanud pädeva meeskonna, kes on pidevalt jälginud teadusvaldkonna arengut ja lülitanud uued teadmised ning metoodikad õpiku regulaarsete kordustrükkide materjalidesse. Kolmandaks ja mitte vähem tähtsaks on õpiku stiil. Õpikut iseloomustavad teemade erakordselt selge esitus, innovaatilised graafilised illustratsioonid ja struktuuribioloogia tulemuste oskuslik ärakasutamine õppe-eesmärkidel.

Kokkuvõttes sobib „Biokeemia. Lühikursus“ biokeemia õppimiseks ülikooli bakalaureuseõppes bioloogia, arstiteaduse, keemia, keskkonnateaduste, bio- ja toidutehnoloogia jt loodus- või reaalainete eriala tudengitele. Samuti sobib see õhtuõpikuna biokeemiast huvitatud õpilaste või täiskasvanute lugemislauale.

Õpiku tõlkis autorite kollektiiv, kelle hulka kuuluvad biokeemikud Tallinna Tehnikaülikoolist (Malle Kreen, Aivar Lõokene, Vello Tõugu, Nigulas Samel) ja Tartu Ülikoolist (Jaak Järv, Agu Laisk, Raik-Hiio Mikelsaar, Ago Rinken, Juhan Sedman, Tanel Tenson) ja kellele tahaksin siinkohal avaldada siirast tänu. Tohutu töö tegi ära keeletoimetaja Marin Vinkel, kes peale õpiku keelelise toimetamise tegi ka grammatilise korrektuuri ja oli asendamatuks abiks trükivigade parandamisel. Suur tänu, Marin! Siinkohal tahaks tänada veel ka õpiku küljendajat Marju Veermäed kannatliku ja korrektse lõpp-produkti vormimise eest.

Õpik ilmus Haridus- ja Teadusministeeriumi ning sihtasutuse Archimedes korraldatud eestikeelsete kõrgkooliõpikute konkursi raames. Peale mainitud asutuste toetasid õpiku väljaandmist ka Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Teaduste Akadeemia, Eesti Biokeemia Selts ja firmad TBD Biodiscovery, LanLab OÜ, HNK Analüüsitehnika OÜ ning Quantum-Eesti AS. Suur tänu kõigile toetajatele!

Õpikut saab kõige soodsama hinnaga (30 € + km) osta TTÜ Kirjastusest (Tallinn, Akadeemia tee 1)
https://www.ttu.ee/organisatsioonid/ttu-kirjastus/raamatud-4/korgkooliopikud/biokeemia-luhikursus/

 

Peep Palumaa

Tallinna Tehnikaülikooli professor

Õpiku toimetaja/tõlkija