Juhatus

Eesti Biokeemia Seltsi juhatus
(valitud 14. mail 2016)

President:


Olga Mazina, Tartu Ülikool, olga.mazina@ut.ee


Akadeemiline sekretär:

Katrina Laks, Tallinna Tehnikaülikool, katrina.laks@gmail.com


Juhatuse liikmed:

Ago Rinken, Tartu Ülikool, ago.rinken@ut.ee

Peep Palumaa, Tallinna Tehnikaülikool, peep.palumaa@ttu.ee

Helike Lõhelaid, Tallinna Tehnikaülikool, helike.lohelaid@ttu.ee