Kontakt

Eesti Biokeemia Selts
Akadeemia tee 15 – 228
12618 Tallinn

Akadeemiline sekretär Katrina Laks

katrina.laks@gmail.com


President Olga Mazina

olga.mazina@ut.ee

Seltsi liikmemaksu suurus on sellel aastal 10 Eurot täisliikmele ja 5 Eurot üliõpilasliikmele.

Liikmemaks tasuda Eesti Biokeemia Seltsi arveldusarvele
EE811010220014392011 SEB-s.